Varikatuste ja puukuuride ehitus. Tel 5889 2528

Eramute ja korterite renoveerimine. Tel 5889 2528

Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

Saunade, grillimajade, varikatuste, terrasside ehitus. Tel 5889 2528

Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. Tel 5889 2528

Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 2528

Üldehitustööd. Tel 5889 2528

Soodsa hinnaga immutatud puidust piirded. Tehtud töödele arve ja garantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 9999

Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

Kogemustega kõrgharidusega raamatupidaja osutab firmadele raamatupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 7448; e-mail: benedicion2@gmail.com

Reoveevedu Lääne-Virumaal Teenindame iga päev Tel: 56 56 15 15