Abimaterjal

  • Kuulutuse pealkiri peab kirjeldama kaupa või teenust ega tohi sisaldada ettevõtete nimesid ega linke teistele võrgukülgedele. Kaupa või teenust tuleb kirjeldada kuulutuse tekstis, ainult lingi lisamine teisele võrguküljele ei ole lubatud. Kauba või teenuse kodulehe aadressi lisamine on lubatud. Kuulutuse teksti kopeerimine teistest kuulutustest ei ole lubatud. Kuulutustele kehtib autoriõiguse seadus.
  • Kuulutus liigitada rubriigi alla, mis kirjeldab kõige paremini kuulutuse esitaja kaupa. Ühe rubriigi kuulutusse ei ole lubatud lisada teisi, sinna mittekuuluvaid kaupu või teenuseid, nende kohta tuleb avaldada eraldi kuulutus. Müügikuulutused liigitatakse jaotuse “müün” ja ostukuulutused jaotuse “ostan” alla. Kinnisvara rubriigis on lisaks võimalik valida jaotusi „üürile anda“, „soovin üürida“ ja „vahetada“. Toimetusel on õigus kuulutusi ümber paigutada sobivama rubriigi alla.
  • Kuulutusele lisatavad pildid peavad olema seotud kuulutuse kauba või teenusega (nt sõidukikuulutusele lisatav pilt peab kujutama kuulutuse objektiks olevat sõidukit). Teistest kuulutustest võetud pilte ei tohi kasutada ilma autori nõusolekuta.
  • Kuulutuse muutmisel või uuendamisel ei ole kuulutuse kaupa või teenust lubatud välja vahetada muu kauba või teenuse vastu. Kuulutuse avaldamisest keeldumise korral põhjusel, et kuulutus ei vasta reeglitele, pakutakse kuulutuse esitajale sama hinna eest uue kuulutuse avaldamise võimalust, raha tagasi ei maksta. Kuulutaja jätab endale õiguse otsustada, milline kuulutus ei vasta Kuulutaja reeglitele ja korrale.
  • Kuulutuse esitaja vastutab isiklikult oma kuulutuse eest. Kuulutaja ei vastuta kuulutuses avaldatud kauba ega teenuse eest. Kuulutuse esitaja annab nõusoleku kuulutuse sisu avaldamiseks Kuulutaja koostööpartnerite võrgukülgedel samade reeglite alusel, mis kehtivad kuulutusele selle avaldamisel Kuulutajas.
  • Kõik varalised õigused kuulutuse tekstile ja pildile loovutatakse Kuulutajale.
  • Tehnilise rikke või kuulutuse haldamisel tehtud olulise vea korral ilmub kuulutus uuesti. Kuulutaja ei vastuta kuulutusele tagasiside saamata jäämisest või hilinemisest tingitud kahju eest.
  • Hiljemalt neljapäeval kella 11ks tasutud kuulutus ilmub sama nädala paberlehes.
   Kuulutaja abistab õiguskaitseorganeid teabega kuulutustes ilmnevate seaduserikkumiste kohta.
  • Portaali sisestatud kuulutused aktiveeritakse pärast makse laekumist 24 tunni jooksul tööpäevadel.
  • Tagastamisele kuuluvad vaid tehnilisest rikkest tingitud valesti sisestatud kuulutuste maksumused või ülekandel eksitud summade korral. Tagastus tehakse 5 tööpäeva jooksul.
  • Kuulutajal on õigus teha kuulutustes grammatilist korrektuuri.

 

Meil saab maksta SEB ja SWEDBANK pangalingi kaudu.

Kuulutaja ei avalda reklaame ega kuulutusi, mis on vastuolus kehtivate seadustega, võlanõudeid ega kellegi mainet kahjustavat infot.