Maalritiim tuleb ja teeb kiiresti ning kvaliteetselt www.estmaaler.ee Tel 50 30406

Ehitusprojektide koostamine. Rekonstrueerimis- ja muudatusprojektid. Laiendusprojektid ja mõõdistusprojektid. Ehituslubade taotlemine, ehitusteatise esitamine. Kasutuslubade taotlemine ja kasutusteatiste esitamine. Lühikesed tähtajad! Telefon 58507731, email info@korsarprojects.eu.

Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. Parim Õhk OÜ parimohk@gmail.com Tel: 53481874

Teostan maalritöid Lääne-Virumaal! Tel nr 53473248

Biopuhastite, septikute paigaldus ja müük. San. tehnilised ehitus- ja parandustööd. Tel 57570202 või erlend@eestiseptik.ee

Teostame järgmisi töid: puitfassaadid, terrassid, sisetööd, plaatimine, krohvimine, küprokitööd, OSB-tööd, tuulekojad, verandad, varjualused. Hinnad soodsad! Tel 5459 7216, 5637 9559

Teostame erinevaid sise- ning välistöid,korterite ja majade renoveerimine,katuse- ja fasaaditööd. Pikaajaline kogemus ning paindlikud hinnad. Tel 58755454

Teostame katuse- ning fasaaditöid. Pikaajaline kogemus ning paindlikud hinnad. Tel 58755454

Varikatuste ehitus. Tel 5889 2528

Puitlagede ehitus, materjal otse tootjalt. Tel 5889 2528

Eramute ja korterite renoveerimine. Tel 5889 2528

Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528