Avaldame siirast kaastunnet perele ema ja vanaema Reet Vister’i kaotuse puhul. Malle pere

Sügav kaastunne Dmitrile perega kalli venna ANDREI TAKOVENKO kaotuse puhul. Kunda Koidu 85 majaelanikud

Sügav kaastunne omastele kalli LIDIA JEŠTOKINA kaotuse puhul. Kunda Koidu 85 majaelanikud