Sügav kaastunne Dmitrile perega kalli venna ANDREI TAKOVENKO kaotuse puhul. Kunda Koidu 85 majaelanikud

Sügav kaastunne omastele kalli LIDIA JEŠTOKINA kaotuse puhul. Kunda Koidu 85 majaelanikud