Postiaukude puurimine ja kaevetööd

Postiaukude puurimine ja kaevetööd 2 t ekskavaatoriga. Tel 5558 3686