Initex Grupp

– Mahutite/septikute/biopuhastite müük ja paigaldus
– Täitematerjalide müük
– Kaevetööd
– Vee-,kanali ja kütte torustike ehitus
– Vesipõrandakütte paigaldus
– Välistrasside ja liitumispunktide rajamine
Tel: 56938220
Initex@hotmail.com

Initexgrupp.ee