Tarbevee ja kanalisatsiooni paigaldustööd

Paigaldame vee ja kanalisatsiooni torustike, septikuid, mahuteid, biopuhasteid. Pakume ekskavaatori teenuseid. Toome täitepinnast, viime ära liigpinnase. Hüdrovasara tööd. Saab tellida vee ja kanalisatsiooni projekte. Info telefonil 53487973 või info@optorutood.ee