KATUSTE REMONT JA HOOLDUS.

Tuvastame ja lahendame kõikvõimalikke lame- ning viilkatustel esinevaid probleeme. Kontrollime katuse üldist seisukorda, tuvastame probleemseid kohti ja vajadusel viime läbi parandustöid. Remondi- ja hooldustöödel kasutame kauakestvaid materjale ning korrektseid ehituslikke lahendusi.

Tel nr: 56283222