Hauaplatside hooldus ja ehitus üle Eesti

Puhastame hauakivid ja äärised samblast. Ehitame uued või korrastame vanad hauapiirded. Vahetame liiva. Hauakividel värskendame tekstid värviga.
Istutame lilled, süütame küünla. Pügame muru ja hekki.
Ära valuta kauem südant, võta kohe ühendust
tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@muhkel.ee