Erinevad teenused

Muru niitmine, trimmerdamine, võsalõikus, puude langetamine, raiejäätmete vedu, halumasina teenus, küttepuude müük, väiksemad ehitus- ja lammutustööd, plaatimine. Tel 5185183

Kontaktisik: Renee

E-mail: nolvakrenee@gmail.com

Telefon: 5185183