Ehitusprojektide koostamine, ehitus- ja kasutuslubade taotlemine

Ehitusprojektide koostamine. Rekonstrueerimis- ja muudatusprojektid. Laiendusprojektid ja mõõdistusprojektid. Ehituslubade taotlemine, ehitusteatise esitamine.
Kasutuslubade taotlemine ja kasutusteatiste esitamine. Lühikesed tähtajad!
Telefon 58507731, email info@korsarprojects.eu.